#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Układy mechaniczne pojazdów hybrydowych
Budowa i eksploatacja maszyn

Merkisz Jerzy
Pielecha Ireneusz

Monografia dotyczy układów mechanicznych pojazdów z układami napędu hybrydowego. Zawarto w niej podział napędów hybrydowych, uwzględniając zarówno aspekty konstrukcyjne, jak i funkcjonalne. Przedstawiono konstrukcje układów napędu hybrydowego, ze szczególnym uwzględnieniem silników spalinowych oraz rozwiązań układów przeniesienia napędu. Zaprezentowano szeregowe i równoległe układy napędowe. Podano wyniki badań eksploatacyjnych pojazdów z układami napędu hybrydowego. Wskazano na rozwijające się hydrauliczne układy hybrydowe oraz dokonano charakterystyki układów akumulacji energii.

Indeks: ISBN 978-83-7775-374-3
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 230