#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Dostosowanie systemów zarządzania przedsiębiorstw do warunków
Ekonomia

Kałkowska Joanna
Pawłowski Edmund
Trzcieliński Stefan
Włodarkiewicz-Klimek Hanna

Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale objaśniono istotę przedsiębiorstwa zwinnego na tle rozwoju paradygmatów przedsiębiorstwa. W drugim przybliżono gospodarkę wiedzy i jej cechy. Stanowi on jednocześnie ogólny kontekst metodyczny badań zmian otoczenia polskich przedsiębiorstw. W rozdziale trzecim zawarto wyniki badań zmian zachodzących w otoczeniu i w przedsiębiorstwach oraz ich związków w przekroju odpowiadającym filarom gospodarki wiedzy. Analizując te związki, zidentyfikowano aktywizatory i bariery transformacji przedsiębiorstw w przedsiębiorstwa wiedzy. Publikacja ta ma walory nie tylko poznawcze, ale również utylitarne. Zidentyfikowane bariery i aktywizatory dostarczają bowiem przesłanek kształtowania polityki w zakresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz zarządzania zmianami w przedsiębiorstwach.

Indeks: ISBN 978-83-7775-361-3
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 272