#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Podstawy technologii chemicznej i inżynierii reaktorów, część 1
Chemia

Alejski Krzysztof (red.)
Wiśniewski Maciej (red.)

Opracowanie dotyczy: termodynamiki procesów chemicznych (efekt cieplny reakcji chemicznej; skład równowagowy mieszaniny w stanie gazowym), kinetyki reakcji homogenicznej (definicje oraz metody wyznaczania równania kinetycznego i stałych szybkości; krzywe kinetyczne; zależność szybkości reakcji od stopnia przemiany i temperatury), reaktorów idealnych (bilanse masowe reaktorów idealnych; reakcja chemiczna sprzężona z destylacją), rozkładu czasu przebywania w reaktorach. Po każdym rozdziale zamieszczone są przykłady ćwiczeń.

Indeks: ISBN 978-83-7775-451-1
Rok wydania: 2017
Wydanie: II rozszerzone
Status: dostępna
Stron: 152