#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Control basics. Exercises. Part 1
Automatyka i robotyka

Horla Dariusz

Praca dotyczy podstaw automatyki i obejmuje zagadnienia analizy czasowej oraz częstotliwościowej ciągłych stacjonarnych układów liniowych. Każdy rozdział ma wprowadzenie teoretyczne do tematu, rozwiązane zadania i zadania do rozwiązania. Zamieszczono także odpowiedzi do zadań przeznaczonych do samodzielnego rozwiązywania oraz rozdział poświęcony wykonywaniu ćwiczeń za pomocą freeware'owego pakietu Scilab.

Indeks: ISBN 978-83-7775-420-7
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 160