#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Algorytmy i metody optymalizacji procesu chłodzenia łopatek turbin gazowych
Budowa i eksploatacja maszyn

Frąckowiak Andrzej

Praca dotyczy zagadnień związanych z optymalizacją chłodzenia łopatek turbin gazowych mających kluczowe znaczenie w energetyce (zwiększanie sprawności turbin gazowych). Zamieszczono w niej algorytmy, z zastosowaniem których rozwiązywane są zagadnienia Cauchy’ego dla równania przewodnictwa ciepła w obszarze wielospójnym. Są to: algorytm iteracyjny rozwiązywania zagadnień odwrotnych przewodnictwa ciepła z regularyzacją rozwiązania, algorytm iteracyjny rozwiązywania zagadnień odwrotnych przewodnictwa ciepła z nieznaną funkcją źródła, algorytm iteracyjny wyznaczania rozkładu porowatości materiału w kanałach chłodzących łopatek turbin gazowych oraz algorytm regularyzujący rozwiązanie zagadnienia odwrotnego w dziedzinie dyskretnej transformaty Fouriera. Przedstawiono analizę stabilności algorytmów do rozwiązywania zagadnień odwrotnych przewodnictwa ciepła, a także optymalizację procesu chłodzenia łopatek turbiny gazowej.

Indeks: ISBN 978-83-7775-424-5
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 95