#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw. Instrumenty - przykłady - metody - zadania.
Ekonomia

Bartkiewicz Przemysław (red.)
Szczepański Marek (red.)

Niniejszy podręcznik przygotowano z myślą o studentach uczelni technicznych (słuchaczach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), w programie studiów mających przedmioty związane z finansami przedsiębiorstw, w szczególności z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, oraz tych, którzy chcą poszerzyć i utrwalić wiedzę zdobytą na wykładach z tego zakresu. Mogą z niego korzystać także wszyscy zainteresowani problematyką efektywnego zarządzania finansami firmy, czyli osoby już zatrudnione w przedsiębiorstwach lub prowadzące własną działalność gospodarczą. Z bogatej problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstwa (financial management, corporate finance) wybrano zagadnienia szczególnie przydatne dla przyszłych inżynierów pełniących w przedsiębiorstwach funkcje menedżerskie lub prowadzących własne firmy. Celem książki jest przedstawienie, w skrótowej formie, podstaw teoretycznych oraz pomoc w nabyciu praktycznych umiejętności dotyczących wybranych obszarów zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Indeks: ISBN 978-83-7775-430-6
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 220