#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe
Inżynieria zarządzania

Siemieniak Paulina
Łuczka Teresa

Tematem publikacji jest przedsiębiorczość kobiet. Zaprezentowano jej specyfikę w porównaniu z przedsiębiorczością mężczyzn, przedstawiono jej determinanty i ograniczenia oraz sposób wykorzystania zasobów rzeczowych i możliwości finansowych. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano aktywność przedsiębiorczą kobiet, opisano jej zróżnicowanie w wybranych krajach oraz poddano analizie typowe cechy przedsiębiorstw kobiecych, a także wiek, wykształcenie i profil zawodowy przedsiębiorców płci żeńskiej. Zaprezentowano też motywy i bariery przedsiębiorczości kobiecej. W rozdziale drugim zwrócono uwagę na rolę płci w aktywności zawodowej i na związane z nią stereotypy. W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki badań empirycznych, których tematem były elementy polityki na rzecz przedsiębiorczości kobiet. W rozdziale czwartym sformułowano rekomendacje w zakresie działań sprzyjających rozwojowi aktywności gospodarczej osób płci żeńskiej. Praca może zainteresować zarówno teoretyków, jak i praktyków gospodarczych, studentów i doktorantów prowadzących prace w tym obszarze, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Indeks: 978-83-7775-431-3
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 142