#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Człowiek – Ekologia – Architektura. Tom 2. Architektura wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju
Architektura

Banach Marzena (red.)
Januchta-Szostak Anna (red.)

Publikacja poświęcona jest architekturze proekologicznej oraz problemom i wyzwaniom środowiskowym, technologicznym, prawnym, ekonomicznym, społecznym i estetycznym, które towarzyszą realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 
W pierwszej części – Architektura proekologiczna i architechnologia – zmierzono się z wyzwaniami technicznymi i technologicznymi stojącymi przed architektami XXI w. Przedstawiono zakres i skalę tych wyzwań. Przeanalizowano założenia architechnologii i szczegółowe rozwiązania architektoniczno-budowlane służące poprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz wpływ światła słonecznego na komfort klimatyczny i bilans energetyczny budynku. Zwrócono uwagę na możliwości zastosowania narzędzi projektowania parametrycznego do celów proekologicznych, a także na przyczyny awarii i katastrof budowlanych wynikające z niedostosowania konstrukcji do warunków środowiska naturalnego. Podjęło problematykę planistyczno-prawną składającą się na drugą część monografii zatytułowaną Aspekty prawne kształtowania krajobrazu i realizacji inwestycji. Wskazano na ochronę środowiska jako jeden z kluczowych elementów procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Skoncentrowano się na problemach związanych z projektowaniem i realizacją zrównoważonych inwestycji w budownictwie publicznym. Zaakcentowano trudności z ochroną krajobrazu przy ustalaniu warunków zabudowy oraz przeanalizowano uwarunkowania przestrzenno-gospodarcze kształtowania krajobrazu w ramach rozwoju zrównoważonego. Ostatnia część książki – Architektura dla człowieka – poświęcona jest prospołecznym funkcjom architektury. Jest nie tylko odpowiedzią na coraz większe oczekiwania użytkowników, ale również na konieczność kształtowania świadomości i nieustannej edukacji ekologicznej.Indeks: ISBN 978-83-7775-438-2
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 190