#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Grafika komputerowa dla mechaników
Mechanika

Krawiec Piotr (red.)

Jest to trzecie wydanie Grafiki komputerowej dla mechaników, poprawione (rozdział 4) i rozszerzone (rozdział 14 – Symulacja dynamiczna mechanizmów i maszyn). W kolejnych rozdziałach omówiono: (1) wprowadzenie do programu AIP; (2) tworzenie szkiców; więzy geometryczne i konstrukcyjne; (3) modelowanie elementów; (4) modelowanie zaawansowane; (5) modelowanie złożeń, (6) dokumentację techniczną; (7) modelowanie konstrukcji blaszanych; (8) modelowanie konstrukcji spawanych; (9) modelowanie zespołów z zastosowaniem elementów znormalizowanych; (10) animację zespołu; (11) projektowanie zespołów z zastosowaniem adaptacyjności; (12) budowę części technologicznie podobnych; (13) wizualizację części i zespołów; (14) symulację dynamiczną mechanizmów i maszyn.

Indeks: ISBN 978-83-7775-444-3
Rok wydania: 2017
Wydanie: III rozszerzone
Status: nakład wyczerpany
Stron: 196