#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zaawansowane ćwiczenia w systemach Windows i Linux
Informatyka

Szychowiak Michał

Skrypt przygotowano w celu zapoznania studentów kierunków informatycznych z podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa systemów informatycznych. W rozdziale 1 omówiono teoretyczne podstawy tej problematyki, a w rozdziałach następnych zamieszczono jedenaście konspektów ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Ich zakres tematyczny obejmuje: bezpieczeństwo kont użytkowników, uwierzytelnianie lokalne i rozproszone, kontrolę dostępu do zasobów systemu plików, bezpieczeństwo komunikacji sieciowej, zapory sieciowe; bezpieczeństwo usług sieciowych (na przykładzie usługi pocztowej), tunele VPN (protokół IPsec), tunelowanie portów (protokół SSH).

Indeks: 978-83-7775-448-1
Rok wydania: 2017
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 94