#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Społeczne i krajobrazowe walory wody w środowisku miejskim
Architektura

Januchta-Szostak Anna

Publikacja jest trzecim tomem w cyklu „Woda w krajobrazie miasta”. Jej tematem są społeczne i krajo-brazowe walory cieków i zbiorników wodnych. Książka jest podzielona na trzy części, poświęcone: (1) przykładom rewitalizacji miejskich nadbrzeży w Polsce i na świecie, (2) związanym z wodą szansom i za-grożeniom w kształtowaniu polskich miast oraz (3) kompozycyjnym i społecznym walorom elementów wodnych w miejskich przestrzeniach publicznych. Autorzy zajęli się poszukiwaniem nowego podejścia do wody w urbanistyce i w architekturze oraz w kształtowaniu krajobrazu miejskiego – podejścia opartego na poszanowaniu zasobów wodnych, które umożliwiłoby z jednej strony zmniejszenie ryzyka powodzi i po-prawę stanu środowiska naturalnego w miastach, z drugiej zaś strony – poprawę jakości miejskich przestrze-ni publicznych.

Indeks: ISBN 978-83-7775-097-2
Rok wydania: 2012
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 194