#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Stany graniczne gruntowych i skalnych ośrodków z periodyczną mikrostrukturą warstwową
Geologia

Florkiewicz Antoni

Praca dotyczy stanów granicznych oraz zastosowania metod teorii nośności do oceny stateczności skarp oraz nośności podłoża o periodycznej mikrostrukturze warstwowej. Praktyczne wykorzystanie metod oszacowań teorii nośności granicznej wymaga w pierwszej kolejności znajomości warunku stanu granicznego ośrodka o mikrostrukturze warstwowej. Warunek ten zbudowano stosując podejście dyskretne. W ramach tego podejścia, na podstawie analizy zależności geometrycznych, określających kinematycznie dopuszczalne mechanizmy zniszczenia ośrodka w skali „mikro” oraz przeniesienia jej wyników na poziom „makro”, autor specyfikuje szczegółową postać warunku stanu granicznego w przestrzeni naprężeń Bookera i Davisa. W dalszej kolejności przedstawiono rezultaty badań własności układów linii nieciągłości naprężeń i prędkości przemieszczeń pod kątem ich przyszłego wykorzystania w rozwiązywaniu wybranych zagadnień geomechaniki. Wyniki przykładowych obliczeń odnoszące się do jednorodnych, granicznych stanów naprężeń skonfrontowano z rezultatami uzyskanymi przez innych autorów dla warunku stanu granicznego, uzyskanego metodą homogenizacji stanu naprężenia. Ostatnią część pracy poświęcono praktycznym zagadnieniom inżynierskim. Pokazano sposób obliczania wskaźnika stateczności skarp stosując stare – ugruntowane w literaturze oraz nowe, zaproponowane przez autora podejście. Wyniki dolnej i górnej oceny obciążenia granicznego fundamentu pasmowego, spoczywającego na podłożu warstewkowym, przedstawiono w postaci licznych nomogramów, umożliwiających ich praktyczne wykorzystanie.

Indeks: ISBN 978-83-7775-231-9
Rok wydania: 2013
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 122