#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Meteorologia i klimatologia
Inżynieria środowiska

Sowiński Marek
Wołoszyn Elżbieta

Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, na kierunku inżynieria środowiska Politechniki Poznańskiej jako pomoc i uzupełnienie do przedmiotu meteorologia i klimatologia, a także dla wszystkich osób zainteresowanych tymi zagadnieniami. Stanowi on znacznie skróconą i zaktualizowaną wersję cyfrowej postaci skryptu Elżbiety Wołoszyn „Meteorologia i klimatologia w zarysie” wydanego w formie cyfrowej przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej w roku 2009 dla studentów tej uczelni. Pomimo poczynionych skrótów wiele zagadnień przedstawiono w skrypcie znacznie szerzej, niż się je z racji ograniczeń czasowych omawia podczas wykładów. Umożliwia to zainteresowanym czytelnikom lepsze poznanie genezy i przebiegu wybranych zjawisk, a tym samym głębsze ich zrozumienie. Z tych też powodów zamieszczono odwołania do literatury, uwzględniając najnowsze pozycje, które można znaleźć w bibliotece naszej uczelni. Przy opracowaniu rozdziałów 2, 5 oraz części 4 i 7 ze względu na jasność przekazu i stałą aktualność przedstawianej wiedzy zastosowano sposób prezentacji omawianych problemów przedstawiony w pracy M. Holca i P. Tymańskiego pt. „Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej”. Z tych samych względów rozdziały 11 i 12 opracowano głównie na podstawie publikacji Z. Kaczorowskiej pt. „Pogoda i klimat”. Cennym uzupełnieniem wiedzy prezentowanej w skrypcie są profesjonalne serwisy internetowe, z których można korzystać w celu zapoznania się z bieżącą prognozą pogody, ostrzeżeniami meteorologicznymi czy hydrologicznymi. Wymienić tu można przykładowo serwisy internetowe krajowe należące do IMGW (www.pogodynka.pl) lub Uniwersytetu Warszawskiego (www.meteo.pl) oraz zagraniczne (www.weatheronline.pl, www.wetteronline.de, www.nws.noaa.gov, www.rap.ucar.edu/weather/).

Indeks: ISBN 978-83-7775-237-1
Rok wydania: 2013
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 187