#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Krótkie kalendarium lotnictwa
Inne

Sasim Benedykt
Sasim Jakub

W książce skrótowo przedstawiono najważniejsze fakty z historii lotnictwa cywilnego i wojskowego na świecie i w Polsce. Skoncentrowano się głównie na dwudziestoleciu międzywojennym, drugiej wojnie światowej i okresie powojennym. Omówiono także polskie osiągnięcia naukowe w lotnictwie i w sporcie lotni-czym. Przytoczono najważniejsze dane o zarządzaniu ruchem lotniczym, konwencjach handlowych i międzynarodowych organizacjach lotniczych.

Indeks: ISBN 978-83-7775-243-2
Rok wydania: 2013
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 28