#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

English for Electrical Engineering
Elektrotechnika

Gajewska-Skrzypczak Iwona
Sawicka Barbara

CONTENTS Part I. Selected Topics in Electrical Engineering for English Language Learning Unit 1. The atom, conductors, semiconductors and insulators Unit 2. Electric charge Unit 3. Electric circuit Unit 4. Potential difference Unit 5. Resistance Unit 6. Ohm’s law Unit 7. Electrical power Unit 8. Protective devices Unit 9. Cells and batteries Unit 10. Magnetism Unit 11. DC motor Unit 12. The generator Unit 13. Transformers Unit 14. Power transmission and distribution Additional exercises Key: part I Bibliography: part I Part II. 3R Exercises – to Relax, to Remember, to Revise Unit 1. The atom, conductors, semiconductors and insulators Unit 2. Electric charge Unit 3. Electric circuit Unit 4. Potential difference Unit 5. Resistance Unit 6. Ohm’s law Unit 7. Electrical power Unit 8. Protective devices Unit 9. Cells and batteries Unit 10. Magnetism Unit 11. DC motor Unit 12. The generator Unit 13. Transformers Unit 14. Power transmission and distribution Additional exercises Key: part II Bibliography: part II Glossary

Indeks: ISBN 978-83-7775-264-7
Rok wydania: 2013
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 218