#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Zastosowanie analizy wielokryterialnej do doboru pompowni kanalizacyjnych
Inżynieria środowiska

Kaźmierski Tomasz

W rozprawie przedstawiono nową oryginalną metodę doboru pompowni kanalizacyjnych wykorzystującą wielokryterialne wspomaganie decyzji. Dokonano przeglądu stanu wiedzy w zakresie pompowni z pompami zatapialnymi oraz z wstępną separacją ciał stałych, ich wpływu na środowisko oraz niezawodność działania. Analizowano równie aktualnie stosowaną metodę doboru pompowni kanalizacyjnych. Przedstawiono metody wielokryterialnego wspomagania decyzji, analizy Life Cykle Asystent (LCA) oraz Life Cykle Cross (LCC). Na podstawie zebranych informacji oraz wykonanych badań pokazano również błędy najczęściej popełniane podczas projektowania i eksploatacji pompowni. Wykonane badania dotyczyły kosztów inwestycyjnych, zużycia energii elektrycznej oraz kosztów obsługi i napraw pompowni kanalizacyjnych. Pozwoliły one na opracowanie rankingu kryteriów i wariantów wykorzystanych w metodzie wielokryterialnego wspomagania decyzji. Opracowano algorytm postępowania przy doborze pompowni kanalizacyjnych pozwalający na wybór rozwiązania najlepiej spełniającego zróżnicowane kryteria.

Indeks: ISBN 978-83-7775-296-8
Rok wydania: 2013
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 84