#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Maszyny sprężające. Podstawowe wiadomości
Mechanika

Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat głównych rodzajów maszyn sprężających. Po prezentacji podstawo-wych pojęć i definicji, podziału maszyn sprężających oraz termodynamiczno-przepływowych podstaw procesów sprężania w kolejnych rozdziałach omówiono zasady działania przepływowych maszyn sprężających, sprężarki tłokowe, sprężarki śru-bowe i dmuchawy Rootsa. Następnie podano zasady i przykłady badań odbiorczych maszyn sprężających, przedstawiono zagadnienie uzdatniania sprężonego powietrza i kondensatu oraz zwrócono uwagę na problem tłumienia hałasu sprężarek, dmuchaw i wentylatorów.

Indeks: ISBN 978-83-7775-311-8
Rok wydania: 2013
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 264