#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Technologia chemiczna organiczna. Ćwiczenia laboratoryjne
Chemia

Stasiewicz Monika

W książce przedstawiono zagadnienia współczesnej technologii chemicznej organicznej oraz aktualne tendencje w zakresie syntezy organicznej i technologii chemicznej, nowoczesne techniki prowadzenia reakcji oraz sposoby utylizacji i analizowania związków organicznych. W kolejnych rozdziałach omówiono: mydła jako anionowe związki powierzchniowo czynne; tłuszcze jako surowce, reaktywność alkoholi tłuszczowych; budowę, podział, właściwości i zastosowanie związków powierzchniowo czynnych; skrobię jako biosurowiec; otrzymywanie i właściwości amin; azole, głównie imidazol jako komponent związków występujących w organizmach żywych i substrat w syntezie leków, barwników i polimerów; podział, reaktywność i sposoby otrzymywania czwartorzędowych soli amoniowych, ich właściwości, zastosowanie i sposoby ana-lizy; ciecze jonowe. Zaprezentowano również katalizę przeniesienia międzyfazowego, ozonowanie, techniki mikrofalowe, destylację i rektyfikację służące do rozdziału mieszanin związków. Z tą tematyką są związane 22 ćwiczenia.

Indeks: ISBN 978-83-7775-313-2
Rok wydania: 2013
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 154