#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Makroskopowe rozpoznawanie skał i gruntów
Geologia

Troć Maciej
Wojtasik T. Andrzej

Książka, pomyślana jako uzupełnienie zajęć praktycznych, ma pomóc w przygotowaniu do ćwiczeń z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki, prowadzonych na kierunku budownictwo na uczelniach technicznych. Może być także przydatnym źródłem informacji dla praktykujących geologów i geotechników prowadzących badania terenowe i laboratoryjne. Podano w niej podstawowe informacje teoretyczne pomocne w rozpoznawaniu skał i gruntów. Pierwsza część jest poświęcona makroskopowemu rozpoznawaniu skał, przy czym opis minerałów i skał ograniczono do zakresu niezbędnego dla studiujących na uczelniach technicznych. Część druga dotyczy makroskopowego rozpoznawania gruntów. Inspiracją do jej napisania było pojawienie się nowych norm z tego zakresu. Autorzy zaprezentowali sposoby opisu, klasyfikacji i rozpoznawania gruntów z uwzględnieniem wymogów podanych w nowych i starych normach

Indeks: ISBN 978-83-7775-350-7
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 126