#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne. Przewodnik do cwiczeń laboratoryjnych
Elektrotechnika

Kulesza Kurt
Opydo Władysław
Twardosz Grzegorz

Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów nieelektrycznych politechnik jako podstawa do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu elektrotechnika i elektronika. Każdy rozdział zawiera oprócz opisu ćwiczeń również teoretyczne podstawy danej tematyki. W kolejnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia: obwody prądu stałego, ob-wody elektryczne prądu sinusoidalnie zmiennego, podstawy metrologii elektrycznej i elektronicznej, transformatory i maszyny elektryczne, wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej, elementy i urządzenia elektroniczne.

Indeks: ISBN 978-83-7775-351-4
Rok wydania: 2015
Wydanie: III uzupełnione
Status: dostępna
Stron: 234