#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Podstawy optymalizacji konstrukcji w projektowaniu systemowym
Budowa i eksploatacja maszyn

Ostwald Marian

Podręcznik jest oparty na wcześniejszych publikacjach autora poświęconych projektowaniu optymalnemu. Ich tematykę rozszerzono o podejście systemowe, wskazując potencjał związany z zastosowaniem paradygmatu systemowego w różnych obszarach techniki oraz zarządzania. W kolejnych rozdziałach przedstawiono: (1) charakterystykę projektowania systemowego, (2) wprowadzenie do projektowania optymalnego, (3) podstawowe pojęcia optymalizacji, (4) podział i schemat rozwiązywania problemów optymalizacji, (5) podział problemów optymalizacji statycznej, (6) sposób formułowania zadania optymalizacyjnego oraz wyboru procedury optymalizacyjnej, (8) omówienie optymalizacji wielokryterialnej, (9) niektóre procedury i metody optymalizacji stosowane w projektowaniu systemowym, (10) uwagi na temat wyboru procedury na potrzeby projektowania systemowego. Podręcznik jest uzupełniony bogatym wykazem literatury oraz obszernym skorowidzem.

Indeks: ISBN 978-83-7775-414-6
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 340