#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa
Geologia

Jeż Jan

Książka traktuje o rozpoznawaniu, prognozowaniu i sterowaniu niektórymi zjawiskami istotnymi dla budowli (warunkami klimatycznymi, wodnymi, biotycznymi), a także obejmuje zagadnienia dotyczące profilaktyki i sposobów wyjścia z sytuacji, w których jest zagrożone bezpieczeństwo użytkowników budowli.

Indeks: ISBN 83-7143-112-0
Rok wydania: 2001
Wydanie: II
Status: dostępna
Stron: 270