#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Aktywność chemiczna i elektrochemiczna pierwiastków w środowisku wody
Chemia

Baraniak Marek
Ciszewski Aleksander

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono aktywność chemiczną i elektrochemiczną pierwiastków w środowisku wody. W części pierwszej opisano wodę jako rozpuszczalnik oraz omówiono warunki równowagi reakcji chemicznych i elektrochemicznych pierwiastków w tym środowisku. W części drugiej scharakteryzowano wszystkie pierwiastki z okresowego układu pierwiastków, akcentując ich zachowanie w środowisku wody. Opis zawiera zestaw danych termodynamicznych, wartości potencjałów równowagowych reakcji elektrochemicznych oraz stałych reakcji chemicznych. Przedstawiono także wykresy równowagowe potencjał�pH dla układu pierwiastek chemiczny/woda.

Książka może być przydatna dla studentów wydziałów chemii, fizyki, biologii i innych uczelni wyższych. Może być ona wygodnym źródłem informacji dla pracowników naukowych i nauczycieli przygotowujących wykłady i seminaria z chemii nieorganicznej, chemii środowiska i elektrochemii praktycznej. Z założenia poziom matematyczny podręcznika jest bardzo prosty. Zebrano w nim bogatą literaturę źródłową.

Indeks: ISBN 83-7143-222-4
Rok wydania: 2006
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 556