#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Podstawy tensometrii rentgenowskiej
Inżynieria materiałowa

Senczyk Dominik

Prezentowana monografia jest pomyślana jako wstęp do pomiarów naprężeń własnych metodami tenosmetrii rentgenowskiej. Jej celem jest przedstawienie podstaw pomiaru makronaprężeń metodami dyfraktometrii rentgenowskiej. Omówiono w niej: klasyfikację naprężeń, metody tensometrii rentgenowskiej ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów składowych tensora odkształcenia i naprężenia w stanach przestrzennych, aparaturę niezbędną do pomiaru naprężeń własnych metodami dyfraktometrii rentgenowskiej, w tym urządzenia własnej konstrukcji, problem anizotropii sprężystej ciał polikrystalicznych, pomiary rentgenowskich stałych sprężystości ciał polikrystalicznych metodami dyfraktometrii rentgenowskiej i ich praktyczne wykonywanie, komputerowe wspomaganie pomiarów makronaprężeń metodami dyfraktometrii rentgenowskiej. Porównano także dyfraktometrię rentgenowską z innymi metodami pomiaru naprężeń.

Indeks: ISBN 83-7143-234-7
Rok wydania: 2005
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 132