#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Zmiękczanie i demineralizacja wód przemysłowych
Inżynieria środowiska

Hanna Majcherek

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska, specjalizujących się w technologii oczyszczania wody i ścieków. Zakres tematyczny obejmuje procesy i urządzenia do dekarbonizacji, zmiękczania i demineralizacji wód przemysłowych, wykorzystywanych głównie do zasilania obiegów wodno-parowych, chłodniczych i ciepłowniczych. Omówiono metody strąceniowe, procesy wymiany jonowej i techniki membranowe oraz podano zasady projektowania urządzeń do uzdatniania wody i przykłady obliczeń. Zamieszczono również materiały pomocnicze w postaci danych katalogowych i normatywnych, które mogą być wykorzystywane w pracach projektowych po sprawdzeniu ich aktualności. Należy szczególnie zwrócić uwagę na zmianę polskich norm, które obecnie dostosowywane są do standardów europejskich, oraz na zmianę stosowanych dotychczas nazw związków chemicznych i wprowadzenie nazw systematycznych. Tematyka podręcznika mieści się w zakresie programu wykładów i ćwiczeń projektowych z przedmiotów oczyszczanie wód i ścieków przemysłowych oraz odnowa wód, prowadzonych na kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Poznańskiej. Podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych z technologii wody opracowała dr inż. Hanna Labijak [37]. Pragnę serdecznie podziękować Recenzentowi, Panu Profesorowi Marianowi Błażejewskiemu, za cenne uwagi. Dziękuję również Pani Renacie Strykowskiej za pomoc w przygotowaniu pracy do druku. Mam nadzieję, że podręcznik ten będzie stanowił pomoc dydaktyczną dla studentów oraz zachętę do pogłębiania wiedzy w dalszej pracy zawodowej.

Indeks: ISBN 83-7143-250-X
Rok wydania: 2005
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 184