#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Symulacja układów elektronicznych w środowisku APLAC
Elektronika

Michalak Sławomir

W książce omówiono podstawy symulacji układów elektronicznych w środowisku APLAC: sposób edycji schematu, tworzenie programu symulacyjnego, zasady symulacji i prezentacji wyników. Podano też przykłady typowych analiz (stałoprądowej, zmiennoprądowej, czasowej, parametrycznej i temperaturowej). Ponadto opisano szczegółowo modele podstawowych elementów elektronicznych i zaprezentowano przykłady symulacji wybranych układów, wykonane z użyciem edukacyjnej wersji programu. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku elektronika i telekomunikacja jako uzupełnienie wykładu z zakresu komputerowego wspomagania układów elektronicznych, a oprócz tego może być pomocny w nauczaniu przedmiotu układy elektroniczne na kierunkach elektrotechnika, automatyka i robotyka oraz mechatronika.

Indeks: ISBN 83-7143-273-9
Rok wydania: 2005
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 124