#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Inżynieria materiałów porowatych
Technologia chemiczna

Kowalski Stefan

Celem książki jest usystematyzowanie pewnego zakresu wiedzy o materiałach porowatych, obejmującego sposoby badania ich struktury, mechanizmy nasycania ciał porowatych o różnej architekturze porów, kinetykę procesów sorpcyjnych, mechanizm dyfuzji substancji transportowanych w porach, sposoby ekstrakcji substancji z ciał porowatych. Wiedza ta jest niezbędna do teoretycznego modelowania tych procesów w celu ich poprawnego projektowania.

Indeks: ISBN 83-7143-320-4
Rok wydania: 2004
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 204