#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Podstawy automatyki. Część 2. Układy dyskretne, sygnały stochastyczne
Automatyka i robotyka

Rumatowski Karol

Podręcznik jest poświęcony problematyce dyskretnych układów regulacji oraz układów pracujących w obecności sygnałów reprezentujących funkcje przypadkowe. Omówiono w niej takie zagadnienia, jak sygnały dyskretne, regulacja dwu- i trójpołożeniowa, modele dyskretne układów liniowych, stabilność liniowych układów regulacji dyskretnej, regulacja impulsowa i cyfrowa oraz sygnały przypadkowe w układach liniowych. Szczególną uwagę zwrócono na metody dyskretyzacji modeli obiektów o działaniu ciągłym.

Indeks: ISBN 83-7143-378-6
Rok wydania: 2005
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 128