#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Spektroskopia ciała stałego
Fizyka

Drozdowski Mirosław

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące badań właściwości spektroskopowych ciał stałych i ciekłych kryształów, zarówno w zakresie podstaw teoretycznych jak i opisu metod doświadczalnych wykorzystywanych w tych badaniach. Omówiono ramanowskie rozpraszanie światła, badanie właściwości sprężystych i elastooptycznych ciał stałych metodą brillounowskiego rozpraszania światła, luminescencję ciał stałych, wykorzystanie metod spektroskopii optycznej do badania uporządkowania molekularnego w jednoosiowych fazach ciekłokrystalicznych, spektroskopię tunelową oraz skaningową mikroskopię tunelową.

Indeks: ISBN 83-7143-403-0
Rok wydania: 2001
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 206