#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Uczenie maszynowe i sieci neuronowe
Informatyka

Krawiec Krzysztof
Stefanowski Jerzy

Skrypt jest przewodnikiem do ćwiczeń i laboratorium z przedmiotu uczenie maszynowe i sieci neutronowe, nauczanego na studiach magisterskich na kierunku informatyka. Omówiono dwie podstawowe grupy metod: metody uczenia nadzorowanego tworzące symboliczną reprezentację wiedzy oraz sztuczne sieci neuronowe. Każdy rozdział składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera syntetyczne przedstawienie podstawowych pojęć związanych z daną metodą lub algorytmem. Druga obejmuje propozycję ćwiczenia w postaci zestawu zadań.

Indeks: ISBN 83-7143-455-3
Rok wydania: 2003
Wydanie: II
Status: nakład wyczerpany
Stron: 152