#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Mechaniczna synteza
Inżynieria materiałowa

Jurczyk Mieczysław

Książka zawiera wiadomości dotyczące mechanicznej syntezy (Mechanical Alloying - MA), jednej z technik wytwarzania nanostruktur, której podstawą są dwa procesy: mechaniczne rozdrabnianie proszków i spiekanie na zimno spękanych fragmentów. Omówiono podstawy procesu, zastosowanie oraz zalety i wady tej techniki. Dalej przedstawiono wybrane przykłady nanomateriałów otrzymanych metodą MA. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna przyszłemu inżynierowi, by mógł samodzielnie zaprojektować nowoczesne nanowyroby i nanourządzenia.

Indeks: ISBN 83-7143-477-4
Rok wydania: 2003
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 146