#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa w przemyśle elektrochemicznym
Technologia chemiczna

Stefanowicz Tadeusz

W książce omówiono problemy gospodarki wodno-ściekowej w uciążliwym dla środowiska przemyśle elektrochemicznym. Gospodarka ta rozpoczyna się od poboru wody jako surowca, poprzez wytwarzanie ścieków, ich neutralizację i odprowadzanie do kanalizacji, aż do ponownej przemiany w wodę. Po przedstawieniu metod neutralizacji ścieków galwanicznych omówiono problemy związane z osadami wodorotlenków metali ciężkich, ich stabilizacją, zestalaniem, składowaniem i utylizacją, problemy związane z regeneracją zanieczyszczonej gleby, a także metody neutralizacji szkodliwych emisji gazowych powstających w procesach obróbki powierzchniowej metali lub podczas neutralizacji ścieków.

Indeks: ISBN 83-7143-514-2
Rok wydania: 2001
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 172