#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Aparatura chemiczna i procesowa. Materiały pomocnicze. Część II. Mieszalniki i separatory
Technologia chemiczna

Borowski Jerzy
Szaferski Waldemar
Wesołowski Piotr

Książka stanowi kontynuację przeglądu podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych aparatury procesowej, stosowanych w szeroko rozumianych operacjach mieszania i separacji. Jest przeznaczona dla słuchaczy zarówno dziennych, jak i zaocznych studiów magisterskich i inżynierskich kierunków technologia chemiczna, inżynieria procesów chemicznych i ochrona środowiska. Zamieszczone w książce rysunki mają ułatwić studentom odbiór wykładów z zakresu aparatury chemicznej i procesowej, a ponadto mogą usprawnić prowadzenie zajęć projektowych zarówno w ramach wymienionych wyżej przedmiotów, jak i kinetyki procesowej, inżynierii chemicznej oraz inżynierii przemysłu spożywczego.

Indeks: ISBN 83-7143-525-8
Rok wydania: 2003
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 232