#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Projektowanie algorytmów grafowych
Informatyka

Balińska Krystyna
Zwierzyński Krzysztof

Jest to druga część podręcznika "Projektowanie algorytmów i struktur danych", przeznaczona dla studentów drugiego roku kierunków informatycznych jako pomoc naukowa w zakresie teorii grafów, algorytmów grafowych czy optymalizacji kombinatorycznej. W kolejnych rozdziałach omówiono: grafy proste i skierowane, proste obiekty kombinatoryczne, algorytmy odmiany operacji przesiewania, operacje grafowe jedno- i dwuargumentowe, generowanie grafów całkowitych, problemy i algorytmy związane z f-grafami, procesy grafowe, wizualizację struktury grafów. Na końcu zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązania.

Indeks: ISBN 83-7143-548-7
Rok wydania: 2004
Wydanie: II
Status: dostępna
Stron: 152