#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Proekologiczne projektowanie wyrobów w środowisku CAD 3D z zastosowaniem technologii agentowej
Inżynieria środowiska

Dostatni Ewa (red.)

W monografii opisano autorską metodę wspomagającą recyklingową ocenę wyrobu na etapie jego projektowania, opartą na recyklingowym modelu wyrobu (RmW) i technologii agentowej. Po wprowadzeniu do ekoprojektowania, ze szczególnym uwzględnieniem norm i dyrektyw dotyczących środowiskowych aspektów projektowania i rozwoju wyrobu, scharakteryzowano narzędzia i metody wspomagające środowiskową ocenę wyrobu. Opis autorskiej metody wspomagającej ekoprojektowanie rozpoczęto od zaprezentowania modelu wyrobu utworzonego z uwzględnieniem recyklingu oraz jego implementacji w systemie CAD. Analiza porównawcza formalnych metod modelowania struktury wyrobów, w której brano pod uwagę reprezentację danych niezbędnych do recyklingu oraz możliwość ich implementacji w systemie CAD, umożliwiła opracowanie wytycznych do utworzenia ostatecznego recyklingowego modelu wyrobu. Opisano metody: recyklingowej oceny projektowanego wyrobu, szacowania kosztów recyklingu oraz podpowiedzi i sugestii, opartą na wiedzy zebranej podczas opracowywania poprzednich projektów. Scharakteryzowano paradygmaty technologii agentowej i na tej podstawie sformułowano założenia systemu agentowego wspomagającego projektowanie wyrobów oparte na RmW. Przedstawiono funkcje systemu i metodę ich implementacji. Technologia agentowa umożliwiła wykorzystanie tego systemu w środowisku projektowym charakteryzującym się strukturą rozproszoną. Na zakończenie podano przykład wykorzystania tej technologii do recyklingowej oceny wyrobu opartej na RmW.

Indeks: ISBN 978-83-7775-341-5
Rok wydania: 2014
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 180