#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Wpływ technologii wykonania na jakość detalu we współczesnej polskiej architekturze mieszkaniowej
Architektura

Kaszuba Joanna

Tematem pracy są zagadnienia związane z właściwościami użytkowymi elewacji budynków. Stanowi ona zbiór badań, analiz, obliczeń i wniosków dotyczących technologii stosowanych przy budowie nowych i modernizacji starych obiektów mieszkaniowych, a zarazem jest syntezą dotychczasowych zawodowych i naukowych osiągnięć autorki. Celem autorki było znalezienie najlepszych technologii zapewniających dobre właściwości użytkowe detali elewacyjnych budynków mieszka-niowych, wskazanie najlepszych rozwiązań dla potencjalnego inwestora kupującego lub budującego własne mieszkanie czy dom oraz potwierdzenie bezpośredniego związku między decyzjami projektanta i dokładnością wykonawcy a odbiorem wizualnym elewacji. Do badań wybrano siedemnaście reprezentatywnych budynków w obrębie miasta Poznania, które ze względu na różnorodność stosowanych technologii obrazują stan architektury mieszkaniowej w Polsce. Praca badawcza polegała na dokonaniu wizji lokalnej obiektów, wykonaniu rejestracji fotograficznej występujących na nich usterek, analizie dokumentacji budowlanej i kontroli obliczeniowej warunków cieplno-wilgotnościowych badanych przegród za pomocą pro-gramu Salta 1.1.

Indeks: ISBN 978-83-7775-345-3
Rok wydania: 2014
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 174