#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Sensory i systemy pomiarowe
Elektronika

Nawrocki Waldemar

Skrypt obejmuje materiał podzielony nieformalnie na dwie części. Pierwsza część jest poświęcona sensorom najczęściej mierzonych wielkości fizycznych, to jest czujnikom temperatury, naprężeń mechanicznych i ciśnienia, oraz przetwornikom cyfrowo-analogowym i analogowo-cyfrowym. W części drugiej opisano interfejsy pomiarowe szeregowe i równoległe oraz podano przegląd zarówno już stosowanych, jak i projektowanych systemów pomiarowych z transmisją bezprzewodową. Książka jest przeznaczona do nauczania przedmiotów sensory i systemy pomiarowe oraz komputerowe systemy pomiarowe na kierunkach elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika (specjalność: aparatura elek-troniczna i systemy pomiarowe), automatyka i robotyka oraz na specjalności mechatronika w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn.

Indeks: ISBN 978-83-7143-247-7
Rok wydania: 2006
Wydanie: II poprawione rozszerzone
Status: dostępna
Stron: 248