#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Wybrane zagadnienia matematyki
Matematyka

Hącia Lechosław

Skrypt zawiera materiał prezentowany przez autora podczas wykładów dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W kolejnych rozdziałach omówiono: równania różniczkowe pierwszego rzędu, równania różniczkowe zwyczajne drugiego rzędu, równania liniowe wyższych rzędów, układy równań różniczkowych, równania różniczkowe cząstkowe, przekształcenia całkowe, szeregi ortogonalne Fouriera.

Indeks: ISBN 978-83-7143-316-0
Rok wydania: 2007
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 148