#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Przekroje i rozwinięcia powierzchni walcowych i stożkowych
Matematyka

Korczak Jadwiga
Prętki Czesław

Celem książki jest omówienie przekrojów wymienionych w tytule powierzchni bez posługiwania się powinowactwem i kolineacją.

Indeks: ISBN 978-83-7143-325-2
Rok wydania: 2007
Wydanie: IV
Status: nakład wyczerpany
Stron: 92