#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Grafika inżynierska
Technologia chemiczna

Agaciński Piotr

Skrypt jest przeznaczony dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów I stopnia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Ma on być pomocą przy wykonywaniu prac projektowych z grafiki inżynierskiej oraz projektów z zakresu innych przedmiotów wykładanych studiach o tym profilu, nie tylko na Politechnice Poznańskiej. W kolejnych rozdziałach omówiono: (1) podstawowe elementy grafiki inżynierskiej, (2) konstrukcje geometryczne stosowane w grafice inżynierskiej, (3) rzutowanie przedmiotów w grafice inżynierskiej, (4) widoki, przekroje i kłady, (5) wymiarowanie, (6) połączenia części maszyn, (7) wykreślanie linii przenikania i rozwinięć powierzchni brył obrotowych, (8) rysunki złożeniowe i wykonawcze, (9) symbole graficzne i schematy technologiczne stosowane przy projektowaniu aparatury chemicznej. Ważnym uzupełnieniem skryptu jest wykaz obowiązujących norm z omawianego zakresu.

Indeks: ISBN 978-83-775-333-0
Rok wydania: 2014
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 170