#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Fizyka matematyczna. Wybrane zagadnienia
Matematyka

Kamiński Henryk
Stefaniak Jarosław
Sypniewska-Kamińska Grażyna

Książka powstała na podstawie wykładów z fizyki matematycznej. Przedstawiono w niej elementarny kurs pięciu działów matematyki ważnych z punktu widzenia zastosowań w fizyce i naukach technicznych. W rozdziale poświęconym rachunkowi tensorowemu zwrócono szczególną uwagę na znaczenie tensora metrycznego, różniczkowanie tensorów oraz współrzędne fizyczne tensorów. Wyznaczanie ekstremali funkcjonałów zależnych od jednej i od n funkcji, twierdzenie Noether i jego konsekwencje oraz metody bezpośrednie rachunku wariacyjnego są głównymi zagadnieniami omawianymi w rozdziale drugim. Elementarny kurs równań liniowych różniczkowych o pochodnych cząstkowych poprzedzono omówieniem zagadnień wyznaczania wartości i funkcji własnych. Przy klasyfikacji równań zwrócono uwagę, że zjawiska fizyczne o różnym charakterze są opisane za pomocą równań innych typów. Przytoczono zasady elementarnej teorii dystrybucji w ujęciu funkcjonałowym Schwartza. Określono różniczkowanie dystrybucji oraz zbieżność ciągu dystrybucji, wprowadzono pojęcie iloczynu tensorowego i splotu dystrybucji. Określono rozwiązanie podstawowe równania różniczkowego. Zdefiniowano przekształcenie Fouriera dystrybucji i pokazano jego zastosowanie do rozwiązywania równań niejednorodnych.

Indeks: ISBN 978-83-7143-341-2
Rok wydania: 2008
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 194