#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

II pracownia fizyczna
Fizyka

Bertrandt Mirosława (red.)

Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, chociaż zarówno opisane w nim zagadnienia, jak i same ćwiczenia mogą zainteresować przyszłych inżynierów innych wydziałów. Każdy rozdział składa się z części teoretycznej poświęconej badanemu zjawisku fizycznemu, opisu: metody pomiarowej, budowy i zasady działania ważniejszych przyrządów oraz przebiegu ćwiczenia, a ponadto z zestawienia podstawowych zagadnień z danego zakresu oraz ze spisu literatury, który ma umożliwić pogłębienie wiedzy na temat rozpatrywanego zagadnienia. Podjęto następujące tematy: wyznaczanie ładunku elementarnego metodą Millikana; mechaniczne i elektromagnetyczne drgania harmoniczne; zjawiska termoelektryczne; prawo Malusa i liniowy efekt elektrooptyczny – efekt Pockelsa; proste i odwrotne zjawisko piezoelektryczne; kryształy ferroelektryczne; właściwości spektralnych barwników fluorescencyjnych w rozpuszczalnikach izotropowych; uporządkowanie barwników fluorescencyjnych w ciekłych kryształach; wytwarzanie złącza metal – półprzewodnik metodą naparowania próżniowego; wyznaczanie charakterystyki spektralnej jednomodowego lasera półprzewodnikowego przestrajalnego temperaturowo; analiza spektralna ciał stałych za pomocą spektrografu oraz mikroanalizatora laserowego.

Indeks: ISBN 978-83-7143-355-9
Rok wydania: 2008
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 192