#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki
Fizyka

Łapsa Krzysztof (red.)

Skrypt zawiera ćwiczenia z zakresu mechaniki, elektryczności, magnetyzmu, fizyki współczesnej, a także optyki. W poszczególnych ćwiczeniach na wstępie podano temat oraz cel ćwiczenia, a w dalszej części podstawy teoretyczne badanych zjawisk, zasadę pomiaru, przebieg ćwiczenia oraz pojęcia kluczowe.

Indeks: ISBN 978-83-7143-367-2
Rok wydania: 2008
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 164