#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Technologia chemiczna. Procesy elektrochemiczne
Technologia chemiczna

Ciszewski Aleksander

Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza jest poświęcona teoretycznym podstawom zjawisk i procesów elektrochemicznych, a część druga wybranym procesom technologicznym związanym z przemysłem elektrochemicznym. Omówiono w niej elektrolityczne wydzielanie metali z wodnych roztworów soli, otrzymywanie metali w wyniku elektrolizy soli stopionych, syntezę elektrochemiczną związków nieorganicznych i organicznych, procesy elektrochemiczne w uzdatnianiu odpadów przemysłowych, neutralizacji substancji toksycznych i odzysku cennych surowców, elektrochemiczną obróbkę powierzchni materiałów, a także analizę procesową.

Indeks: ISBN 978-83-7143-803-5
Rok wydania: 2008
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 394