#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Materiały w budowie maszyn i aplikacjach medycznych
Inżynieria materiałowa

Leda Henryk

W podręczniku omówiono tematykę dziesięciu ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu technik mikroskopowych. Ćwiczenia polegają na ocenie, z wykorzystaniem mikroskopów, podstawowych materiałów stosowanych w budowie maszyn i w medycynie. Ich tematem są kolejno: stale węglowe, żeliwa, stopy miedzi, stopy aluminium, stale chromowo-niklowe, stale nierdzewne, tytan i stopy tytanu, stopy srebrowo-palladowe i stopy kobaltu oraz kompozyty polimerowe z włóknami ciągłymi. Poszczególne materiały analizuje się pod kątem ich właściwości i podatności na korozję oraz z uwzględnieniem ich przydatności do różnych zastosowań.

Indeks: ISBN 978-83-7143-805-9
Rok wydania: 2008
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 72