#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Selected Interval Methods for Solving the Initial Value Problem
Informatyka

Marciniak Andrzej

Książka jest poświęcona jawnym i niejawnym metodom przedziałowym typu Rungego-Kutty oraz jawnym i niejawnym wielokrokowym metodom przedziałowym: Adamsa-Bashfortha, Adamsa-Moultona, Nyströma i Milne’a-Simpsona. Opisano w niej także inne, znane z literatury, metody przedziałowe rozwiązywania zagadnienia początkowego: Moore’a, Krückeberga, Shokina i metodę opartą na wzorze Taylora wysokiego rzędu. Przytoczono znane pakiety programistyczne dotyczące rozwiązywania zagadnienia początkowego metodami przedziałowymi opartymi na wzorze Taylora oraz metodami typu Rungego-Kutty i wielokrokowymi. Książkę wzbogacają liczne przykłady numeryczne, w których porównano ze sobą różne metody przedziałowe typu Rungego-Kutty oraz wielokrokowe metody przedziałowe. Przykłady te pokazują udowodnioną właściwość teoretyczną o zawieraniu rozwiązań dokładnych przez otrzymywane rozwiązanie przedziałowe.

Indeks: ISBN 978-83-7143-823-3
Rok wydania: 2009
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 204