#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Marnotrawstwo. Przejawy i sposoby minimalizacji
Ekonomia

Wyrwicka Magdalena (red.)

W monografii autorzy definiują pojęcie marnotrawstwa. W poszczególnych częściach książki dokonują prezentacji zjawisk marnotrawstwa w różnych dziedzinach życia i przedstawiają sposoby zapobiegania oraz eliminacji tego zjawiska. W części pierwszej zaprezentowano zjawisko marnotrawstwa w produkcji przemysłowej. W części drugiej omówiono marnotrawstwo w handlu, natomiast w części trzeciej przedstawiono temat marnotrawstwa w gospodarowaniu zasobami ludzkimi.

Indeks: ISBN 978-83-7143-868-4
Rok wydania: 2009
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 198