#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Przepływ trójfazowy gaz–ciecz–ciecz w dyszach rozpryskowych
Technologia chemiczna

Broniarz-Press Lubomira
Ochowiak Marek
Różański Jacek
Szaferski Waldemar
Woziwodzki Szymon

Monografia jest efektem wieloletnich studiów i badań nad przepływami układów emulsyjnych, prowadzonych przez zespół pracowników Zakładu Inżynierii i Aparatury Chemicznej Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W kolejnych rozdziałach omówiono: zasady doboru rozpylaczy i ich zastosowanie; rozpylanie układów ciekłych; wpływ właściwości reologicznych emulsji na proces rozpylania; metody pomiaru struktur rozpylonej cieczy; stanowisko badawcze i metodykę pomiarów oraz wyniki badań (opory przepływu, wizualizację rozpylania strugi, wpływ parametrów zasilania i parametrów geometrycznych na kąt rozpylania strugi, wielkość kropel, struktury emulsji).

Indeks: ISBN 978-83-7143-883-7
Rok wydania: 2010
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 96