#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Polityka Kadrowa przedsiębiorstwa
Inżynieria zarządzania

Grzelczak Agnieszka U.
Krugiełka Agnieszka
Wyrwicka Magdalena K.

Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że w związku z globalizacją, sieciowością i wahaniami koniunktury zmienia się nie tylko rynek, ale i samo przedsiębiorstwo. Współczesna teoria zarządzania to nowe koncepcje, metodyki lub techniki kierowania obiecujące menedżerom sukces. Właściwe zarządzanie kadrami zapewnia przedsiębiorstwu odpowiednią liczbę osób o potrzebnych kwalifikacjach. "Polityka kadrowa przedsiębiorstwa" omawia takie zagadnienia, jak: strategie i reguły polityki kadrowej, ustalanie wymagań odnośnie do kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji, a nierzadko i osobowości pracowników, zasady doboru kadr, wytyczanie i realizowanie ścieżek kariery zawodowej, kształtowanie systemów motywacyjnych, zasady organizacji pracy, kierunki rozwoju i doskonalenia kadr.

Indeks: ISBN 978-83-7143-891-2
Rok wydania: 2010
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 280