Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej | Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej
Inżynieria zarządzania

Jurga Aleksander

Tematem badań opisanych w tej publikacji jest związek między poziomem wirtualności przedsiębiorstwa, jego specjalizacją oraz nasyceniem technologią teleinformatyczną kreatora organizacji wirtualnej. Po wprowadzeniu (w rozdziale 1) w problematykę przedsiębiorstwa wirtualnego jako przypadku organizacji sieciowej (przegląd definicji, opis modelu tworzenia, wyznaczników poziomu wirtualności, zadań kreatora, cykli życia) w rozdziale 2 szczegółowo omówiono znaczenie technologii teleinformatycznej w procesie wsparcia poszczególnych faz cyklu życia organizacji wirtualnej. Rozdział 3 zawiera opis badań, statystyczną analizę ich wyników oraz weryfikację przedstawionych we wstępie hipotez.

Indeks: ISBN 978-83-7143-900-1
Rok wydania: 2010
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 116